888casinodownloadapk

888casinodownloadapk

愚为酌定其分量,用之甚有功效。曾治天津于氏幼童,年六七岁,身出麻疹,旬日之外热不退,牙龈微见腐烂。

拙着《衷中参西录》中,治痢共有七方,皆随证变通用之,确有把握,前案所用之方,乃七方之一也。一人,年四十余。

盖大气不达于脑中则神昏,大气不潮于舌本则舌干。其名紫河车草者,盖紫河为初生之地点,其处蕃多,可采之盈车,俗名为草河车误矣。

嘱其煎汁两茶盅,分二次温饮下,服后若余火不净,仍宜再服清火之药。遂改用拙拟升陷汤,连服十剂。

彦见之,抱母恸哭,绝而复苏。 至今之医者,对于此证,纵不用除湿猛剂,亦恒多用利水之品。

 然其人素有鸦片嗜好,病虽实,而身体素虚。 若果嫩绿之叶,方中用三钱即可。

Leave a Reply